slider2
slider4
slider6
slider5

Daily Deals

Kashmiri Varyamooth

Rs.174.00 Rs.199.00

Sonia Shahi Kahwa

Rs.240.00 Rs.250.00

Tim Tim Kashmiri Saffron (1 Gram)

Rs.288.00 Rs.320.00

Kashmiri Walnut

Rs.460.00 Rs.699.00

Kashmiri Spices

Rs.25.00
Rs.29.00
Rs.31.00
Rs.38.00
Rs.39.00
Rs.40.00
Rs.42.00
Rs.43.00
Rs.50.00
Rs.124.00
Rs.129.00
Rs.149.00
Rs.165.00
Rs.173.00
Rs.191.00

Kashmiri Tea

Kashmiri Honey

Sale King Honey
Rs.209.00   Rs.320.00 
Rs.220.00
Rs.260.00
Rs.290.00
Rs.319.00
Sale Himalayan Shilajit
Rs.449.00   Rs.699.00 

Kashmiri Dry Fruits

Rs.299.00
Sale Kashmiri Almonds Kernels ..
Rs.399.00   Rs.600.00 
Rs.419.00
Rs.450.00
Sale Kashmiri Walnut
Rs.460.00   Rs.699.00 
Rs.499.00
Rs.649.00
Rs.849.00

Kashmiri Pluses

Sale White Rajma (Bhadarwah)
Rs.139.00   Rs.199.00 
Rs.165.00
Sale Kashmiri Varyamooth
Rs.174.00   Rs.199.00 
Sale Mazdaar Jammu Rajma (Red ..
Rs.179.00   Rs.199.00 
Rs.299.00

Gourmet Items

Kashmiri Saffron

Sale King Saffron 1/2 Grams
Rs.150.00   Rs.220.00 
Sale Tim Tim Kashmiri Saffron ..
Rs.288.00   Rs.320.00 
Rs.299.00
Rs.340.00

Latest Products

Rs.175.00
Rs.240.00 Rs.250.00
Rs.49.00
Rs.124.00
Rs.49.00

Top Selling

 • Dry Fruits
  Dry
 • Kashmiri Honey
  Kashmiri
 • Kashmiri Saffron
  Kashmiri
 • Kashmiri Spices
  Kashmiri
 • Ritual Items
  Ritual
JK Krishi vikas cooperative ltd
Vijeshwar
Hyacinth
Pine
Pahalwan Di Hatti
Kashmir Walnut Group
King
Kanwal
Mazdaar
Tim Tim
Sonia Honey

Demo Options

pattern 28
pattern 29
pattern 30
pattern 31
pattern 32
pattern 33
pattern 34
pattern 35
pattern 36
pattern 37
pattern 38
pattern 39
pattern 40
pattern 41
pattern 42
pattern 43
pattern 44
pattern 45

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout